Досие на контрагент

Досието на контрагент дава една много важна перспектива на работата – 360-градусово обслужване на клиентите. Интегрирането на системите гарантира богата информация в реално време в досието на всеки клиент, нещо, което е изключително важно за адекватното му обслужване и спомага вземането на бързи решения в търговския екип.

Профилът на контрагента в модул CRM е универсален интерфейс, както за правене на справки, така и за извършване на различни операции. Той съдържа информация, събрана от всички останали модули на системата. Служителите могат да видят статусите на поръчки, фактури, плащания, както и текущи и бъдещи доставки до офисите и складовете.

Самото досие предлага множеството анализи и графики, както и агрегирана информация за състоянието на контрагента – обем продажби/поръчки, вземания, задължения, налични аванси и депозити, баланс. Всичко това е напълно достатъчно, за да можете с един поглед да видите актуалното му състояние.

В досието ще намерите и информация с лица за контакт, адреси, банкови сметки, кой е осъществил сделките с него, събития, както възможност да се качват различни формати файлове и документи. С един поглед върху досието на контрагента, лесно се придобива пълна картина, освен за финансовите ви отношения с него, и за начините да се осъществи бърз контакт при нужда.

Профилът на контрагента може да се настрой така, че да изпълнява специфичните изисквания на вашата организация. Настройката на цялостния изглед( кои табове и съответно подтабове), какво да се вижда и кое е излишно, както и от кои роли, може да направите от Настройка досие на контрагент.

Досието се състои от Хедър (1), Табове (2) и Подтабове (3):

Всички действия, свързани с контрагента, са качени като бутони в Хедъра(1), а в ляво е името му:

БутонДействие
ОперацияОтваря създаване на нова финансова, складова или платежна операция. Бутонът дава бърз достъп до често използвани операции в зависимост от типа на контрагента, за да не се налага да излизате от досието:
продажба/ поръчка от доставчик
банков дебит/ кредит
дебитно известие/ дебитно известие за разходи
изписване/ заскладяване
касов бон/ кредитен касов бон
кредитно известие/ кредитно известие за разход
– ПКО/ РКО
– сторниране на изписване
сторниране на продажба
сторниране на поръчка от доставчик
фактура за приход/ фактура за разход
Редакция на данни за контрагент
Добавяне на коментар към контрагента
Добавяне на ново събитие
Промяна на изгледа на досието с показване или скриване на филтъра
Промяна на изгледа на досието с показване или скриване на графиките
Затваряне на досието и връщане в списъка с контрагенти

Цялата информация според типа на контрагента се намира в Табовете (2) и Подтабовете (3), като подтабовете показват допълнителна иниформация според Таба, в който се намират:

ТабПодтаб
Клиент
РезюмеТаблицата в показва разбивка за последните 12 месеца на няколко показателя. Вижте подробното обяснение по-долу в Таблица в таб Резюме (5).

Бутон за настройка на лимити по продажби и ценови листи по подразбиране за конкретен клиент
ОфертиСписък с оферти, възможност за филтър и управление на таблицата
ПродажбиСписък с продажби, възможност за филтър и управление на таблицата
Финансови документиСписък с финансови документи, възможност за филтър и управление на таблицата
ПлащанияСписък с плащания, възможност за филтър и управление на таблицата
НаемиСписък с артикули, дадени под наем, възможност за филтър по договор и управление на таблицата
ДоговориСписък с договори и възможност за управление на таблицата
Клиентски картиСписък с клиентски карти и възможност за управление на таблицата
Доставчик
РезюмеТаблицата в показва разбивка за последните 12 месеца на няколко показателя. Вижте подробното обяснение по-долу в Таблица в таб Резюме (5).
ПоръчкиСписък с поръчки, възможност за филтър и управление на таблицата
Отстъпки по доставки!!!!!!!
Финансови документиСписък с финансови документи, възможност за филтър и управление на таблицата
ПлащанияСписък с плащания, възможност за филтър и управление на таблицата
Артикули на доставчикаСписък с артикули на доставчика, възможност за филтър и управление на таблицата
Финанси
Финансови документиСписък с финансови документи, възможност за филтър и управление на таблицата
ПлащанияСписък с плащания, възможност за филтър и управление на таблицата
КонтактиПолето показва основна контактна информация за по-бърз достъп. Включва тип на контрагента, статус, правен тип, основен адрес, МОЛ, търговец, eMail и телефон.
Лица за контактСписък с лица за контакт и възможност за управление на таблицата
АдресиСписък с адреси и възможност за управление на таблицата
Банкови сметкиСписък с банкови сметки и възможност за управление на таблицата
СъбитияСписък със събития и възможност за управление на таблиците
Файлове и документиСписък с прикачените файлове и документи към контрагента
ПотребителиСписък с потребители за клиентски портал и възможност за управление на таблиците
Бланки полетаСписък на всички специфични за контрагента полета, които се визуализират на печатните бланки на документите
Фирми в холдингаСписък на дъщерните фирми, участващи в холдинга (ако контрагентът е от тип Холдинг)

Dashboards в Досие на контрагент

Графиките в Табовете (2) и Подтабовете (3) показват aгрегирана информация за състоянието на контрагента, която ще ви помогне да се ориентирате бързо в бизнес отношенията ви с него.

Основен Dashboard (4)

Основният Dashboard се състои от стълбовидна графика в ляво и обобщени данни в дясно. Тя може да бъде скрита с бутон в Хедъра (1) и показана пак с него.

Графиката показва стойностите на няколко от най-важните параметри за контрагента от момента, в който сте започнали работа с него, тоест от първия въведен документ. Показва всички продажби, поръчки, фактури, плащания, задължения и други документи, в зависимост от типа на контрагента.

Всичко, което може да включите и изключите в графиката се визуализира точно под нея. Работи с кликане на желания параметър, като това го качва в графиката или го сваля от нея.

Обобщените данни показват следните показатели без начална и крайна дата:

ПоказателЗначение
ОферираноСумата на всички оферти
ПродаденоСумата на всички продажби/поръчки с данъци
ФактурираноСумата на всички издадени/регистрирани фактури
ПлатеноСумата на всички плащания
АвансиСумата на всички взети аванси
ДепозитСумата на всички депозити
НеразпределениСумата на всички неразпределени плащания
БалансРазликата между фактурираното и платеното. Фактурирано – Платено = Баланс
ПродажбиСумата на всички продажби без данъци
ПриходиСумата на всички приходни документи
РазходиСумата на всички разходни документи
ПечалбаПечалбата се изчислява като от сумата на продажбите без ДДС се извади сумата, дадена за придобиване на стоката

Таблица в таб Резюме (5)

Таблицата в таб Резюме показва разбивка за последните 12 месеца на следните показатели:

ПоказателЗначение
Оферти/ Запитвания за поръчкиСумата на всички оферти/запитвания за поръчки по месеци
Продажби/ПоръчкиСумата на всички продажби/поръчки по месеци
ФактуриСумата на всички издадени/регистрирани фактури за месеца
ПлащанияСумата на всички плащания по месеци
Вземания/ ЗадълженияРазликата между сумата на фактурите минус сумата на плащанията по месеци
РазходиСумата на всички разходи по месеци
ПечалбаПечалбата се изчислява като от сумата на продажбите без ДДС се извади сумата, дадена за придобиване на стоката
Печалба, %Печалбата в проценти

Допълнителен Dashboard (6)

Трите графики в допълнителния Dashboard в таб Резюме показват кои са 5-те най-предпочитани артикули и/или услуги от клиента, както и каква е печалбата ви от тях.

ПоказателЗначение
Графика Топ 5Петте най-продавани артикули/услуги на клиента
Графика Топ 5 ПечалбаПечалбата от петте най-продавани артикули/услуги на клиента
Графика Топ 5 Печалба %Печалбата от петте най-продавани артикули/услуги на клиента в проценти
Редакция