CRM

CRM (Customer Relationship Management) или управление на взаимоотношенията с клиенти, е модул, концентриран върху изграждане на добри и дългосрочни връзки с потенциални и настоящи клиенти. В Prim.IO към думата „клиенти“ в определението добавяме и думата “контрагенти”. Защо правим това допълнение?

Факт, доказан през годините ни работа с различни компании, е че всеки бизнес “на живо” не работи само с клиенти, въпреки, че те са горивото му. Бизнесът използва и доставчици на стоки и/или услуги, контактува с държавни организации, с банки, както и с други собствени фирми( при холдингите). Така, за да задоволи напълно нуждите на различните компании, CRM модулът към ERP системата Prim.IO, обединява и управлява данни за всички хора, фирми и/или организации, с които те имат отношения.

По отношение на клиентите, CRM системата управлява лични данни, контакти, адреси, събития (телефонни обаждания, срещи, имейли). В досието на клиента ще намерите всички оферти, продажби, финансови документи, плащания, складови операции.

Тук са всички процеси, които са свързани с клиента, започвайки много преди продажбата и продължавайки след нея.

Когато говорим за другите видове контрагенти, CRM софтуерът прави същото, но съобразено с вашите отношения. Например- при доставчика отново включва всички контактни данни, събития и др, но добавя и информация за заявки, поръчки, разходни финансови документи, плащания и складови операции. При държавните организации, в CRM се въвеждат и митнически декларации, като това позволява напълно отразяване на реалния живот на организацията.

Клиенти

Лица за контакт
Адреси
Банкови сметки
Събития
Файлове и документи
Лични документи
Потребители
Бланки полета
Фирми в холдинга
+
Оферти
Продажби
Финансови документи
Плащания
Наеми
Договори
Клиентски карти

Доставчици

Лица за контакт
Адреси
Банкови сметки
Събития
Файлове и документи
Лични документи
Потребители
Бланки полета
Фирми в холдинга
+
Поръчки
Отстъпки по доставки
Финансови документи
Плащания
Артикули на доставчика

Банки

Лица за контакт
Адреси
Банкови сметки
Събития
Файлове и документи
+
Финансови документи
Плащания

Държавни организации

Лица за контакт
Адреси
Банкови сметки
Събития
Файлове и документи
+
Финансови документи
Плащания

Холдинг

Контакти
Адреси
+
Фирми в холдинга

Редакция