Приходни документи

Интерфейс за създаване, управление и разплащане на приходни финансови документи. Тук ще намерите издадените от вашата компания финансови документи, спрямо правата за офиси, които имате. Също така може да проследите плащанията по тях, дали са в просрочие и имат ли нужда от обработка. Това включва:

 • Приходни фактури
 • Проформи
 • Авансови фактури
 • Кредитни известия
 • Дебитни известия
 • Приходни разписки
 • Междуфирмени протоколи
 • Касови бонове

Можете да филтрирате резултатите на базата на различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете следните финансови документи:

 • Фактура – приход
 • Кредитно известие
 • Дебитно известие
 • Разписка
 • Кредитна разписка
 • Проформа
 • Междуфирмен протокол
 • Касов бон
 • Кредитен касов бон

Освен него, в Хедъра (1) бутон за скриване/показване на Филтъра (2), както и бутон за Експорт на финансови документи, който е активен единствено при условие, че сте указали във Филтъра (2), че резултатът ви ще е по Редове от документи.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо финансовите си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко офиса. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.
ОфисФилтрирате по офис, от който са издадени финансовите документи.Избирате офиса, от който е издаден документа. Ако на потребител не е дадено правото да вижда конкретен офис, то той няма да вижда този офис в менюто.
КлиентФилтрирате по конкретен клиент, към който са издадени финансовите документи.
Тип документФилтрирате по Тип на финансовия документ.Възможните опции са:
– Разписка приход, включва Дебитна разписка, Кредитна разписка и Разписка
– Междуфирмен протокол
– Проформа приход
– Фактура приход, включва Дебитно известие, Кредитно известие и Фактура
– Касов бон, включва Кредитен касов бон и Касов бон.
Начин на плащанеФилтрирате по начин на плащане, с който е създаден финансовия документ.Избирате по банка, в брой, POS и т.н. в зависимост от въведените начини на плащане в системата.
Тип данъчна сделкаФилтрирате по типа на данъчната сделка, заложен във финансовия документ.Избирате Продажби, Продажба без ДДС, Продажби в ЕС, Продажба извън ЕС и т.н. в зависимост от въведените данъчни сделки в системата.
ВалутаФилтрирате по валута на финансовия документ.
СтатусФилтрирате по Статус на финансовия документ, който може да бъде Приключен/ Анулиран/ Активен.
ПриключенПриключен финансов документ е този, по който:
– Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ.
Приключените финансови документи са оцветени в зелен цвят.
АнулиранФинансовият документ е анулиран.
Анулираните финансови документи са оцветени в сив цвят.
АктивенАктивен финансов документ е този, по който:
– Не е направено/навързано плащане за цялата или част от сумата му.
Активните финансови документи са оцветени в черен цвят.

При избор на филтър по статус Активен, ще ви се появя допълнителен чекбокс „Просрочени“. Ако сложите отметка в него, то в Резултат (3) ще ви се появят САМО просрочените финансови документи.
Просрочените финансови документи са оцветени в червен цвят.

Важно:

За да ви се покажат издадените финансови документи от даден офис, трябва да имате права да виждате офиса! За да издавате финансови документи от даден офис, трябва да имате права да работите с него!

Резултат (3)

Намерените документи/редове от документи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за финансовите документи, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с финансови документи, съдържащ следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на финансовия документ.
Номер на документаПоказва номера на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
КлиентПоказва контрагента във финансовия документ.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
ВалутаВалута на финансовия документ.
АвансПоказва сума на авансов финансов документ.
Ако имате авансова фактура, то сумата й ще се покаже в положително число в това поле.
Ако имате окончателна фактура, покрита с аванс, то сумата на използвания аванс ще се покаже като отрицателно число в това поле.
СумаСума на всички редове във фактурата без данъци.
ДанъциСума на данъците в документа.
ОбщоСума на документа с данъци.
За плащанеКаква част от общата сума на фактурата остава за плащане.
Отваря интерфейс за плащане по финансови документи.
Отваря досие на финансов документ.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ФирмаПоказва от коя фирма е издаден финансовия документ.
ОфисПоказва от кой офис е издаден финансовия документ.
СтатусПоказва статус на финансовия документ- платен/неплатен.
Дата на отварянеКолоната се появява само ако към системата има създаден клиентски портал и показва дата на отваряне на финансовия документ от потребителя в портала.
Дата на данъчното събитиеДата на данъчното събитие, избрана във финансовия документ.
Крайна дата за плащанеПоказва зададената крайна дата за плащане в документа.
Начин на плащанеПоказва начин на плащане на финансовия документ.
Тип данъчна сделкаПоказва избраният тип данъчна сделка на финансовия документ.
ЕИКЕИК на контрагента, към когото е издаден финансовия документ.
ДДС номерДДС номер на контрагента, към когото е издаден финансовия документ.
ОписаниеПоказва въведеното описание към финансовия документ.
БележкаПоказва въведената бележка към финансовия документ.
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции с финансовия документ (плащания, продажби). Номерата са и линкове, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на свързаната операция.
ПлащанияДобавя две колони към таблицата:
– Плащания, която показва номерата на плащанията.
– Дата на плащането
Тип кредитно Показва типа на кредитното известие (ценово или стоково) при този тип документи.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони:
– Аванс
– Сума
– Данъци
– Общо
– За плащане

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако един финансов документ има 3 реда с 3 различни артикула/услуги, то тук те ще са на три различни реда. В Хедъра (1) ще ви се появи и бутон Експорт на финансови документи.

Таблицата по редове съдържа следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на финансовия документ.
Номер на документаПоказва номера на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
КлиентПоказва контрагента във финансовия документ.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
КодПоказва код на артикула/услугата.
ИмеПоказва име на артикула/услугата.
Отваря досие на артикул/услуга.
ОписаниеПоказва описание на артикула/услугата или реда.
ВалутаВалута на финансовия документ.
МяркаПоказва мярка на артикула/услугата.
КоличествоПоказва количество на артикула/услугата.
ЦенаПоказва цена на артикула/услугата/реда без данъци.
ДанъкПоказва данъци на артикула/услугата/реда.
СумаПоказва цена с данъци на артикула/услугата/реда.
За плащанеКаква част от сумата на реда на фактурата остава за плащане.
Отваря досие на финансов документ.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
Фирма Показва от коя фирма е издаден финансовия документ.
Офис Показва от кой офис е издаден финансовия документ.
КатегорияПоказва с финансова категория на реда на финансовия документ.
Документи Показва към кой документ (продажба) е закачен реда и дава възможност за разкачане/закачане.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони:
– Аванс
– Сума
– Данъци
– Общо
– За плащане

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за финансовите документи чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:

Цвят на финансовия документОписание
ЧервенФинансовият документ е в просрочие.
ЗеленФинансовият документ е приключен. По него има направено плащане за цялата му сума.
ЧеренФинансовият документ е активен. По него не е направено/навързано плащане за цялата или част от сумата му.
СивФинансовият документ е анулиран.
Редакция