OpenCart

OpenCart

Синхронизираме статуси на продажбата – когато е приключена /има изписване и плащане/ + анулиране на продажбата

Уточнение за канселираните продажби:

  • Ако има изписване към продажбата прави сторниране на продажбата и сторниране на изписването
  • Ако няма изписване:
    • ако има товарителница я анулира
    • ако има плащане фин. документ и плащане ги анулира
    • анулира окомплектовката
    • накрая анулира продажбата

OpenCart REST Admin API

За да може да ползвате интеграция с PRIM.IO ви е необходимо да инсталирате на сайта си.
Линк към плъгина: https://opencart-api.com/product/rest-admin-api/

Редакция