CloudCart

Синхронизираме количества – каквото имаме ние в системата го подаваме към тях.
Уточнение за канселираните продажби:
Ако има изписване към продажбата прави сторниране на продажбата и сторниране на изписването
Ако няма изписване:
– ако има товарителница я анулира
– ако има плащане фин. документ и плащане ги анулира
– анулира окомплектовката
– накрая анулира продажбата

Редакция