3PL InOut

Необходими параметри за интеграцията

  • Token
  • Асоцииране на подизпълнители
  • Конфигурация на статуси

Синхронизиране на статуси EuShipment 3PL

Синхронизация на плащания EuShipments 3PL

  • Прави се проверка за стойности в полета payedNumber и payedDate и ако има стойности, създаваме плащане

 

 

 

 

Редакция