eMAG

eMAG

Синхронизираме статуси на продажбата – когато е приключена /има изписване и плащане/ + анулиране на продажбата + когaто има окомплектоване

Уточнение за канселираните продажби:

Ако има изписване към продажбата прави сторниране на продажбата и сторниране на изписването
Ако няма изписване:
– ако има товарителница я анулира
– ако има плащане фин. документ и плащане ги анулира
– анулира окомплектовката
– накрая анулира продажбата

Използване на ваучери

– конфигурира се виртуална сметка за ваучери, ако няма конфигурирана, то сумата ще влезе в дефолтната каса на POS-а
– в използвания тип продажба се маркира чекбокс „Плащане без финансов документ“

Оторизация

– разрешава се достъпът до ip 193.228.152.88

 

Редакция