Amazon FBA + FBM

Amazon
FBA- изпращаш стока до склад на Амазон, но те се грижат за изпълението на поръчките/ изпращането на стоките към клиента. При връщане на стока (сторниране) в Амазон, автоматично се сторнира клиентската продажба в системата на Prim.

 

FBM- търговецът сам изпраща стоките си на клиента. Tук синхронизираме статус при приключване на продажбата (изписване+плащане) и при анулиране + пращаме и номера на товарителницата при ъпдейт на статуса

Уточнение за канселираните продажби:
Ако има изписване към продажбата прави сторниране на продажбата и сторниране на изписването
Ако няма изписване:
– ако има товарителница я анулира
– ако има плащане фин. документ и плащане ги анулира
– анулира окомплектовката
– накрая анулира продажбата

Редакция