Добавяне на нов канал за продажби

След като сте добавили нова система за интеграция, трябва да настроите нейните маркети от P&S> Настройки > Системи за интеграция.

Например: Добавяте система за интеграция Amazon. Нейните маркети могат да бъдат Amazon DE, Amazon FR, Amazon UK и т.н. Ако добавяте система WooCoomerce, то маркетите са отделните ви сайтове, които я използват.

Интерфейсът се състои от Хедър (1) и Списък (2):

 За добавяне на нов канал за продажби, трябва да натиснете бутон Добави в Хедъра (1). Това ще ви отвори интерфейс за Добавяне/Редакция на канал за продажба, където въвеждате данните за него и настройвате начина на работа:

Основни данни (1)

Избирате системата за интеграция, например, ако добавяте сайт на Woocommerce, то тук трябва да изберете Woocommerce.

В полето за Тип на системата избирате от следните възможности:

  • Производствена среда
  • Работна среда
  • Тестова среда

В полето POS избирате POS-ът, от който ще продавате с избраната система за интеграция. Изключително важни са настройките му за правилната работа на системата, за това имате и директен достъп до параметрите му в бутона в края на полето.

Информация (2)

Тук въвеждате Име, Код и Описание на канала за продажба.

Параметри (3)

Задължително първо въведете Store domain, consumer key и consumer secret. Сложете чекър в „Използва се“ най-долу в интерфейса. Потвърдете и едва тогава започнете да попълвате настройките!

Това ще попълни много от полетата от параметрите, защото ще изтегли данни от системата за интеграция.

ПараметриОписание
Store domain
Потребителско име / Consumer Key
Парола / Consumer Secret
Версия
Начална датаДатата, от която системата ще започне да синхорнизира продажбите. Може да се сложи и задна дата, за да се синхронизират и стари продажби.
POSPOS, от който ще се създават продажбите в системата. Когато правите настройките на системата за интеграция, трябва да обърнете внимание на настройките на конкретния POS!
Тип продажбаТип продажба, с който ще се създават продажбите в системата.
Външен номер на продажбатаПосочвате дали продажбите ще влизат в системата с външен номер. Препоръчително е да е чекнато, за да могат продажбите да се различват според канала, от който идват.
Създай продажбата, с дата, равна на датата на синхронизиранеПри чекване на тази опция, с продажбите ще се случва следното:
Ако продажбата е от 05.01, а е дръпната на 10.01, то тя ще бъде записана с дата 10.01.
Най-често се използва при интеграция с Amazon.
Тип клиентПосочвате какъв тип клиент да създаде системата при регистрация на нов клиент.
Проверка по телефонПосочвате дали искате да се проверява за съществуващ клиент по телефон. Ако не се намери съвпадение, системата създава нов контрагент. Препоръчително е да е чекнато.
Системата автоматично проверява за съвпадения по ЕИК номер, ДДС номер, ЕГН, където системата за интеграция подава такива данни.
Проверка по имейлПосочвате дали искате да се проверява за същеструващ клиент по имейл. Ако не се намери съвпадение, системата създава нов контрагент. Препоръчително е да е чекнато.
Системата автоматично проверява за съвпадения по ЕИК номер, ДДС номер, ЕГН, където системата за интеграция подава такива данни.
ТърговецОт името на кой търговец(потребител в системата) да се създава продажбата.
УведомлениеПосочвате кой потребител да бъде уведомяван, ако има проблеми при синхронизацията със системата за интеграция. Потребителят получва Message log с проблемните данни.
ВалутаПосочвате в каква валута по подразбиране ще се създават продажбите. Посочва се само в случай, че външната система не подава валута.
Обърнете внимание на разрешените валути за продажби в POS-a, асоцииран със системата.
Финансов документПосочвате какъв финансов документ да се създава по подразбиране.
Издаване финансов документПосочвате дали да се създава финансов документ веднага при регистрация на продажбата. Ако сте чекнали, че искате издаване веднага, се появява допълнителен чекър „Плащане веднага“, с който управлявате автоматичното създаване на плащане след издаване на финансовия документ.
Ако и двата чекъра са сложени, то при регистрация на продажба в системата, тя ще издаде финансов документ по подразбиране и плащане в избрана сметка/каса според настройките на POS-а.
Начин на доставкаИзбирате начин на доставка по подразбиране. Ако няма изрично посочен mapping на начините за доставка (5), то се взима автоматично посочения тук.
Услуга за транспортВ повечето случаи се избира услуга „Транспорт до клиента“.
Изпиши веднагаОпцията се използва в случай, че работите с външен склад. Препоръчва се само в специални случаи.
Блокиране на количестваПосочвате дали искате при регистрация на продажбата да блокира количествата от нея в склада.
Създаване заявкаУказвате дали искате да се създава заявка при липсваща складова наличност.
Складове за проверка при заявкаПосочвате в кои складове искате системата да проверява за налични артикули. Ако няма наличности и сте сложили чекър за създаване на заявка, то системата ще създаде такава автоматично.
Ако тук не укажете конкретен склад, системата ще провери в склада, вързан към магазина на POS-a.
Статус на поръчкатаСтатуси на поръчките в сайта или маркетплейса, които системата ще синхронизира. Трябва да изберете само тези, които искате да виждате и обработвате в системата. Например:
– В очакване на плащане (pending)
– Обработка (processing)
– Задържана (on-hold)
– Приключена (completed)
Статуси платенаТова са статусите на поръчките, за които системата създава плащане. Проверката е при първоначалното дърпане на поръчката и при последваща проверка.
Издаване финансов документ при плащанеКасае само статус „платена“ при последваща проверка. Например: в системата влиза поръчка със статус „неплатена“, при последваща проверка тя трябва да бъде разплатена. Ако към поръчката обаче няма издаден финансов документ, системата няма да успее да разплати поръчката.
Слагайки чекър тук, гарантирате издаването на финансов документ при плащане.
Статуси отказанаПосочвате при кои статуси системата ще анулира или сторнира импортираната поръчка. Тя ще бъде анулирана, ако в системата няма изписване или сторнирана, ако вече има създадено изписване.
Синхронизиране статусиПосочвате дали искате ERP системата да ъпдейтва статуси в сайта при окомплетоване/приключване/ анулиране на пордажбите. Посоката на комуникация тук е от ERP системата към системата за интеграция.
Статус, който да се изпраща при окомплектоване на продажбатаИзбирате кой статус ще бъде изпращан от ERP системата към сайта, когато продажбата се окомплектова.
Статус, който да се изпраща при приключване на продажбатаИзбирате кой статус ще бъде изпращан от ERP системата към сайта, когато продажбата се изпише и плати.
Статус, който да се изпраща при анулиране на продажбатаИзбирате кой статус ще бъде изпращан от ERP системата към сайта, когато продажбата се анулира.
Синхронизиране количестваПосочвате дали да се синхронизат количества от ERP системата към сайта. Тази синхронизация подава само данни налично или не ( ДА/НЕ), а не какво е наличното количество.
Складове за синхронизиране на количестваОт падащо меню избирате от кои складове ще се синхорнизират количествата. Ако не изберете нищо, ще се синхронизират само от склада на POS-a.
Синхронизиране точни количестваПосочвате дали да се синхронизат точни количества от ERP системата към сайта. Тази синхронизация подава точни количества, не само дали е наличен даден артикул или не.
Премахване артикули при достигане на наличност 0Посочвате дали да се премахва артикул в сайта, когато в ERP системата няма наличност.
Използва сеЗа да бъде активна една интеграционна система и да я виждате в списъка с такива, задължително трябва да сложите отметка в това поле.

Начини на плащане (4)

Тук посочвате кой начин на плащане от сайта на кой начин на плащане от POS-а кореспондира. Отдолу е бутон за автоматично взимане/синхорнизиране на начините на плащане от сайта.

Начини на доставка (5)

Тук посочвате кой начин на доставка от сайта на кой начин на доставка от POS-а кореспондира. Отдолу е бутон за автоматично взимане на начините на доставка от сайта.

Данъчни сделки (6)

Посочвате данъчна сделка по подразбиране, с която да се създават продажбите.

Бутони (7)

Бутон Потвърди запазва всички направени промени, а бутон Затвори ви връща в предния интерфейс, без да запазва промените.

Редакция