Rapido

Rapido
генерира товарителници – ние ги закачаме + проследяване на статус по товатирелни
когато е доставена на клиента – системата създава плащане (ако е с наложен платеж) в указаната каса (а изписване?) и приключва продажбата
важно е да се настрои закачането на плащания един път в деня, а не на всеки час!

Редакция