Добавяне на нова система за интеграция +

В първото поле Система за интеграция (1) трябва да изберете коя интеграция искате да добавите от падащото меню, което съдържа списък с всички интеграции, които Prim.IO поддържа. В зависимост от избора ви, полета Информация (3) и Параметри (4) ще бъдат различни. За всяка система има написана отделна страница с всички особености при тези полета.

В Тип на системата (2) от падащо меню избирате дали средата е Производствена (реална система), Работна или Тестова (за тестове с реални акаунти, но без генериране на товарителници, например).

Чекърите (5) Транспортни услуги и Търговски портал се управляват автоматично с избора на система на интерграция. Поставянето и премахването на чекър Използва се включва и изключва системата за интеграция.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

 

Редакция