Списък със системи за интеграция

Интерфейсът в Администрация > Системи за интеграция > Системи за интеграция управлява търговски и транспортни портали, с които Prim.IO взаимодейства. Той се състои от Хедър (1) и Списък (2).

Хедър (1)

От бутон Добави в Хедъра (1) се добавя нова система за интеграция, като се отваря интерфейс, в който трябва да попълните няколко полета и да направите настройки, в зависимост от създаваната интеграция.

Списък (2)

В списъка ще видите всички вече създадени системи за интеграция с информация за тях, както и няколко бутона.

БутонОписание
Отваря настройки на окомплектовка за интеграция от тип Транспортна услуга.
Отваря интерфейс за редакция на система за интеграция.
Премахва система за интеграция.

В първото поле Система за интеграция (1) трябва да изберете коя интеграция искате да добавите от падащото меню, което съдържа списък с всички интеграции, които Prim.IO поддържа. В зависимост от избора ви, полета Информация (3) и Параметри (4) ще бъдат различни. За всяка система има написана отделна страница с всички особености при тези полета.

В Тип на системата (2) от падащо меню избирате дали средата е Производствена (реална система), Работна или Тестова (за тестове с реални акаунти, но без генериране на товарителници, например).

Чекърите (5) Транспортни услуги и Търговски портал се управляват автоматично с избора на система на интерграция. Поставянето и премахването на чекър Използва се включва и изключва системата за интеграция.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

 

Редакция