Често срещани проблеми

Често срещани проблеми

Внимание! Системата не се грижи за логическа вярност на данните! Ако данните които импортирате са в правилния формат съответните записи ще бъдат създадени.

Няма undo на вече създадени записи след импорт – проверявайте внимателно данните които импортирате. Внимавайте да не създадете голям обем грешни записи, които после трябва да триете или коригирате един по един.

Автоматичното интелигентно форматиране на съдържанието на ексела понякога създава неприятни проблеми. Често срещани казуси, за които да внимавате:

  • Полета със съдържание, подобно на числа много често се преформатират до число. Например текстово поле с телефонни номера, започващи с „088“ могат да се преформатират до „88“, като изчезне започващата „0“
  • Полета със съдържание, подобно на дата се преформатират до дата. Например „010203“ може да се преформатира до „01.02.2003“
  • Импортът не работи с формули и референции!
Редакция