Импорт на брандове

Администрация > Внедряване > Настройки на системата

За да импортирате брандове в систематa, първо свалете празна бланка за импорт от бутона Свали бланка.

Трябва да попълните следните колони:

1. Код на бранда
2. Име на бранда

Редакция