Преглед и валидация на импорта

Ако в системата вече има съществуваща номенклатура ще бъде направена проверка за съвпадения при импорта. Съществуват 2 метода: стриктен метод по код на артикула и негарантиран метод по описание и параметри на артикулите.

Внимание! Не се препоръчва използването на съвпадение по описание и параметри на артикула! Възможни са грешни съвпадения или несъвпадения при редакция на данните в таблицата за импорт!

Проверка за съвпадения по код нартикула

Метод за проверка по уникално поле Код на артикула. Гарантирано точно съвпадение.

Ако в таблицата за импорт има повече от един ред с една и съща стойност на Код на артикула, в системата след импорт ще стоят данните от последния ред с повтарящия се код.

Проверка за съвпадения по описание и параметри

Системата търси артикул който отговаря точно (пълно съвпадение) на всички от описаните полета, но проверява само описаните полета:

 • Тип – възможни стойности:
  • артикул – артикул/стока, чиято наличност е резултат от поръчка от доставчик;
  • материал – артикул, с основно предназначение влагане в производство;
  • продукт – артикул, чиято наличност е резултат от прозводствен процес по рецепта;
  • бом – Bill of Materials (BOM), търговски пакет от стоки и услуги с количества, безналичен;
  • еднократна услуга – услуга, която се закупува или продава еднократно
 • Име – според работния език
 • Описание – според работния език
 • Име на мерна еденица – име на въведена в системата мярка;
 • Si мярка на мерна еденица – si етикет (мярка) на въведена в системата мярка;
 • Име на бранд – брандът трябва да е предварително създаден в системата;
 • Група – точно съвпадение на описанието на Групи ниво 1 до 4
 • EAN/баркодове –
 • param_XXXXX – една или повече колони за характеристики на артикул, където XXXXX  е кода на характеристиката на артикула

Прави се проверка за съвпадение само по описаните по-горе полета. Ако в таблицата за импорт има и други полета, по тях няма да се направи проверка за съвпадения. Системата търси артикул който отговаря точно на всички от описаните полета, но проверява само тези за които има въведена стойност.

С импорта по втория метод системата:

 • Автоматично ще генерира уникален Код на артикула за всяка импортирана позиция.
 • Ако в таблицата за импорт има повече от един ред с едни и същи въведени стойности, в системата след импорт ще стоят данните само на един артикул с тези стойности.

Проверка за грешки

Всеки ред по който няма въведени стойности по задължителни полета или системата открие друга критична грешка, поради която позицията не може да бъде импортирана, ще бъде оцветен в червено и грешката ще бъде визуализирана в колона Грешки. Докато не бъдат изчистени всички грешки в таблицата за импорт, артикули няма да бъдат импортирани!

Редакция