Списъци

Обикновено това са списъци с филтър и резултат.

 1. ХЕДЪР с бутони за възможни действия
 2. ФИЛТЪР
 3. РЕЗУЛТАТ
  1. Списък с достъп до свързана информация в редовете на списъците
   1. Досие на контрагент
   2. Досие на документ
   3. Досие на артикул
  2. ТАБОВЕ със различни списъци отговарящи на критериите на филтъра
Редакция