Общи интерфейси в системата

Бутони, използвани в системата:
Бутон Описание
Анулиране Досие на документ
Добави Добавяне
Нов контрагент Добавяне
Описание
Описание
Описание
Права
Описание
Описание
Описание
Описание
Описание
Описание
Описание
Елементи, използвани в системата:
  • Таблица – работа с нея, филтри
  • Интерфейс – настройка на права
  • Интерфейс – добавяне на файл
Таблица
Икони в таблици:
Икона Описание
Досие на документ
Добавяне
Изход от системата
Описание
Описание
Описание
Права
Описание
Описание
Описание
Описание
Описание
Описание
Описание
icon-attention Полето „търсене“ филтрира по цяло име на артикула/услугата или част от името, по бранд или код, но само от тяхното начало.
Например: Име на артикула: книга Филтърът ще намери резултат, ако въведете дори една от следните комбинации: к; кн; кни; книг; книга. Филтърът няма да намери резултат, ако въведете някоя от следните комбинации: н; ни; ниг; нига; иг; ига и т.н. Ако името на артикула/услугата съдържа повече от една дума в името си, горното правило важи дословно и за останалите части на името, например: Име на услугата: бърза доставка Филтърът ще намери резултат, ако въведете дори една от следните комбинации: б; бъ; бър; бърз; бърза, както и: д; до; дос; дост; доста; доставка. Филтърът няма да намери резултат, ако въведете някоя от следните комбинации: ърза; рза; за; ър; и т.н., както и ос; та; оста; оставка и тн.
Редакция