Статуси на документи

Статусите на документи се използват за по-добро следене на процесът по обработка на документите. Те са особено полезни за филтриране при обработка на големи обеми продажби и показват коя е следващата стъпка при управлението на различни процеси. 


Документ Статус Описание
Продажба Активен

По продажбата няма едно или повече от следните три последващи документи:

 • няма издаден финансов документ (фактура, разписка, касов бон) за цялата сума;
 • няма плащане по финансовия документ ( ПКО, по банка, наложен платеж) за цялата сума;
 • няма окончателен складов документ (изписване от склад), тоест стоката не е предадена на клиента.
Продажба Приключен

По продажбата са издадени всички последващи документи:

 • има издаден финансов документ (фактура, разписка, касов бон) за цялата сума;
 • има плащане за цялата сума по финансовия документ ( ПКО, по банка, наложен платеж);
 • има окончателен складов документ (изписване от склад), тоест всичко от стоката е предадена на клиента.
Продажба Анулиран

Продажбата е анулирана.

Поръчка Активен

По поръчката няма едно или повече от следните три последващи документи:

 • няма издаден финансов документ (фактура, разписка, касов бон) за цялата сума;
 • няма плащане по финансовия документ ( ПКО, по банка, наложен платеж) за цялата сума;
 • няма окончателен складов документ (изписване от склад), тоест стоката не е предадена на клиента.
 • По продажбата са издадени всички последващи документи:

Поръчка Потвърден

По поръчката има издадени всички последващи документи:

 • има издаден финансов документ (фактура, разписка, касов бон) за цялата сума;
 • има плащане за цялата сума по финансовия документ ( ПКО, по банка, наложен платеж);
 • има окончателен складов документ (изписване от склад), тоест всичко от стоката е предадена на клиента. едно или повече от следните три последващи документи:

Поръчка Анулиран

Поръчката е анулирана.

Финансов документ: фактура, разписка, касов бон Активен/Неплатен

По финансовия документ няма плащане или има частично такова, което не покрива изцяло задължението/вземането към/от контрагента. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в черно.

Финансов документ: фактура, разписка, касов бон Приключен/Платен

По финансовия документ е регистрирано плащане или плащания за цялата сума.

Финансов документ: фактура, разписка, касов бон Просрочен

По финансовия документ няма плащане или има частично такова, което не покрива изцяло задължението/вземането към/от контрагента, а крайната дата на плащане е преди текущия момент. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в червено.

Финансов документ: фактура, разписка, касов бон Анулиран

Финансовият документ е анулиран.

Складов документ Активен
Складов документ: фактура, разписка, касов бон Потвърден
Складов документ: фактура, разписка, касов бон Редовен
Складов документ: фактура, разписка, касов бон Анулиран

Складовият документ е анулиран.

Платежен документ: ПКО, РКО, дебит, кредит, местене на пари Активен

текст текст текст

Платежен документ: ПКО, РКО, дебит, кредит, местене на пари Разпределен

текст текст текст

Платежен документ: ПКО, РКО, дебит, кредит, местене на пари Неразпределен

текст текст текст

Платежен документ: ПКО, РКО, дебит, кредит, местене на пари Анулиран

текст текст текст

Статуси при продажба:

Статус „активен“ означава, че по нея няма едно или повече от следните три последващи документи:

 • няма издаден финансов документ (фактура, разписка, касов бон);
 • няма плащане по финансовия документ ( ПКО, по банка, наложен платеж);
 • няма окончателен складов документ (изписване от склад), тоест стоката не е предадена на клиента.

В списъка с продажби редът, който съдържа документа е оцветен в черно. 

Статус потвърден означава, че и трите последващи документа са издадени- има финансов документ/и, плащане, окончателен складов документ. В списъка с продажби редът, който съдържа документа е оцветен в зелено. 

Статус анулиран означава, че документът е бил анулиран. В списъка с продажби редът, който съдържа документа е оцветен в сиво. 

Статуси при поръчки:

Статус „активен“ при поръчка означава, че по нея няма едно или повече от следните три последващи документи:

 • няма въведен финансов документ (фактура, разписка, касов бон)
 • няма плащане по финансовия документ ( РКО, по банка, наложен платеж)
 • няма окончателен складов документ (заскладяване в склад), тоест стоката не е влязла в склада ви. 

В списъка с поръчки редът, който съдържа документа е оцветен в черно. 

Статус потвърден означава, че и трите последващи документа са издадени (финансов документ, плащане, складов документ) .В списъка с поръчки редът, който съдържа документа е оцветен в зелено. 

Статус анулиран означава, че поръчката е анулирана. В списъка с поръчки редът, който съдържа документа е оцветен в сиво. 

Статуси при финансови документи:

Платен = приключен – финансовият документ е разплатен на 100% . В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в зелено. 
Неплатен = активен – финансовият документ няма плащане или има частично такова, което не покрива изцяло задължението/вземането към/от контрагента. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в черно. 
Просрочен- финансовият документ няма плащане или има частично такова, което не покрива изцяло задължението/вземането към/от контрагента, а крайната дата на плащане е преди текущия момент. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в червено. 
Анулиран- финансовият документ е анулиран. В списъка с фактури редът, който съдържа документа е оцветен в сиво. 

Статуси при складови документи:

Редовен при заскладяване, изписване, ревизия, бракуване
Анулиран при заскладяване

Потвърден 
Активен
Анулиран

Статуси при платежни документи:

Разпределени – цялата сума от плащането е разпределена по финансови документи
Неразпределени- цялата сума или част от нея не е разпределена по финансови документи 
Просрочени- 
Анулирани – плащането е анулирано

Редакция