Редактиране на документи

Редакцията на документи се случва чрез бутон Редакция в досието на конкретен документ.

Обърнете внимание на следните условия:
1. За всеки вид документ има отделни права за редакция. Трябва да ви бъдат дадени права, за да можете да редактирате.

Например:
Ако даден потребител иска да редактира Фактура, то той трябва да има следните права:

  • Да може да вижда офисът, от който е издадена фактурата. Тези права се дават от Администрация > Настройки > Фирми и офиси на ниво потребител.
  • Да може да работи с офис, от който е издадена фактурата. Тези права се дават от Администрация > Настройки > Фирми и офиси на ниво потребител.
  • Да може да вижда документ Фактура. Тези права се дават от Администрация > Настройки > Администрация документи на ниво роля.
  • Да може да редактира Фактура. Тези права се дават от Администрация > Настройки > Администрация документи на ниво роля.

2. Ако един документ вече е свързан с други документи в системата, то редакцията ще промени само и единствено първоначалния документ, който редактирате.

Например:
Искате да редактирате Фактура 0000000001.
По Фактура 0000000001 има извършено плащане в брой с ПКО 0000000002. Ако редактирате фактурата, това няма да засегне плащането и то ще остане същото.

3. Ако един документ вече е свързан с други документи, има случаи, в които редакцията не е възможна, преди да е премахната връзката между тях.

Например:
Искате да редактирате Фактура 0000000001.
Фактура 0000000001 е издадена по продажба SO0000004. За да редактирате, трябва да „разкачите“ (премахнете) връзката между фактурата и продажбата.

Обърнете внимание на написаното в т.2. При редакция на фактурата, дори да възстановите връзката между нея и продажбата, това няма да промени свързаните документи и е възможно да има разлики. За да бъдат еднакви, трябва да редактирате и останалите документи.

Редакция