Описание на системата

Бъдещето на бизнес софтуера е вече тук! Една система, която обединява CRM, продажби, покупки, складове и финанси, организирани по начина, по който работят успелите компании.

Повече от очакваното

И в най-малкия пакет на Prim.IO стои богатата функционалност на една от най-добрите и конкурентни български ERP системи

Интегрирана система

CRM + ERP + автоматизирана връзка с множество наложени български и международни канали за продажба, платежни системи и спедитори

Готова за работа

Система, която получавате настроена и готова за работа! С възможности за импорти на необходимата ви за стартиране информация

Информираност

Системата дава възможност на мениджърите ефективно да управляват информационните потоци и ежедневните бизнес процеси като продажби, поръчки, складова логистика, финансови документи и т.н.

Оптимизация

Ключово предимство в използването на системата е оптимизацията на цялата дейност на компанията, която се осъществява чрез увеличаване продуктивността на персонала, значително намаляване на грешките и пестене на време.

Растеж

Prim™ е софтуерна платформа, удовлетворяваща нуждите на малкия и среден бизнес. Предлагаме решение, носещо всички предимства на големите и скъпи ERP системи, но е олекотена версия за лесно използване от всеки.

Редакция