Добавяне / редакция на меню

Задължително трябва да въведете:

  • Заглавие
  • Номер на подреждане
  • CSS клас

От полето “Наследник на” избирате дали новие елемент от менюто е наследник на вече съществуващ такъв. Всички останали полета не са задължителни.

 

Редакция