Редакция на номерация

Изисква се за всеки обект в системата (фирма, офис, каса, склад) да има настоена номерация за всеки използван документ. Без такава настройка при опит за създаване на документ ще получите грешка.

  1. Броя цифри – обща дължина в брой символи на номера
  2. Префикс – указва какви ще са началните символи/цифри на номера
  3. Стартов номер – от кой номер да започва номерацията. Ако не се налага да продължите съществуваща номерация (на фактури например), най-добре да започнете от номер 0 или 1

След като попълните тези полета, системата ще ви покаже как ще изглежда следващият генериран номер.

Ако номерацията е свързана с обект, ще трябва да попълните към кой обект – фирма, офис, склад – създавате/редактирате номерация. Към един обект може да съществува само една номерация за един тип документи.

 

Редакция