Права по табове в досие на документ

В лявата част на екрана са Ролите и правата (1), където имате списък с роли и срещу всяка- чекбокс. С поставяне на чекър в него, вие управлявате правото на ролята да вижда дадения таб в досието на документа.

В дясната част на екрана е секцията История (2), която показва какви промени са правени по настройките.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

Редакция