Права по документи

Правата се настройват по следните възможности: да създава, редактира, анулира, изтрива или вижда конкретния документ.

Право да вижда документ
Право да създава документ
Право да редактира документ
Право да изтрива документ
Право да анулира документ

Редакция