Добавяне/редакция на бланки

“Бланка по подразбиране” чек боксът ще укаже дали новата бланка ще стане бланката по подразбиране за конкретния документ.
> При наличие на повече от една бланка за един документ от падащо меню “Печат” в досието на генерирания документ можете да изберете коя от блаките да разпечатате в конкретния случай.

  1. В “Наименование” попълнете името на новата бланка.
  2. Описание е за талантливи писатели.
  3. В полето бланка може да редактирате кода на бланката. За да заредите кода от съществуващата бланка, натиснете бутона “Зареди бланката по подразбиране”.

> Ако редакцията на код не ви е сред любимите неща, обадете ни се за съдействие.

Редакция