Управление на ценови листи по типове клиенти

https://youtu.be/qW4LlocuigA

Асоциирането на ценова листа към индивидуален клиент е избирателно, но посочването на ценовите листи, с които може да оперира всеки тип клиент е задължително.

Екранът е разделен на Хедър (1), Магазини (2) и Списък с ценови листи (3):

Хедър (1)

В хедъра е името на интерфейса и три бутона, които се използват за:

  • Потвърди- за потвъждаване на направените промени.
  • Презареди- премахване на незаписаните промени (undo). Например, ако преместите ценова листа в Брошура и не натиснете Потвърди, а натиснете Презареди, това ще премахне ценовата листа от Брошура.
  • Изчисти- за изчистване на всички полета.

Магазини и ценови условия (2)

В полето в дясно виждате списък с всички Магазини, въведени в системата.

До тях в сиво виждате полета срещу всеки Магазин за:

  • Брошура- това е ценовата листа с най-висок приоритет.
  • Каталожна- това е ценовата листа за сравнение. Тя се появява в интерфейса за добавяне на артикул и се използва само за справка.
  • Минимална- това е ценовата листа, която може да се използва за контролна в продажбата, за да не се продава дадена стока/услуга под определена стойност. Дали минималната цена ще се вижда в интерфейса за добавяне на артикул в продажбата, както и дали тя ще спира оператора, ако реши да продава под нея, трябва да се конфигурира допълнително в Типове продажби.

След това, по хоризонтал ще видите отделни колони с всички Типове клиенти, въведени в системата.

Списък с ценови листи (3)

В Списъка (3) може да филтрирате данните, които виждате в Магазини и ценови условия (2) по:

  • Магазини 
  • Типове клиенти 
  • Ценови листи 

Работа с интерфейс за настройка на ценови листи по типове клиенти:

Първо може да включите желаните Магазини, Типове клиенти и Ценовите листи, които ще настройвате от Списък с ценови листи (3).

След като обектите са се появили на екрана, чрез drag and drop взимате желаната ценова листа от Списък с ценови листи (3) и я пускате в Магазини и ценови условия (2). Засичането се случва по хоризонтал за тип клиенти и по вертикал за магазина. Може да наредите една, две или повече ценови листи по тип клиент и магазин, като с по-висок приоритет се взима тази с най-горна позиция.

Поставянето на специалните ценови листи за Брошура, Каталожна и Минимална се случва по същия начин чрез drag and drop.

За да запазите промените, натиснете бутон Потвърди.

Редакция