Създаване / редакция на Офис

Задължително попълвате:

  • Държава
  • Населено място

Хубаво е да попълните Име на офиса. Всички останали полета в секциите Основна информация и Контакти не са задължителни.
По подразбиране е сложен чекър на Офис, не го премахвайте.
Чекърът за Данъчен адрес се използва за „отличаване“ на избрания адрес към офиса като официален. Това означава, че системата ще визуализира този адрес на финансовите ви документи.
Права може да вижда- може да вижда издадени документи от офиса
Права може да работи – може да издава документи от офиса

В секция Номерации задължително задавате стойности от съществуваща или нова номерация.

Редакция