Права по Офиси

На тази страница можете да Добавяте/Редактирате правата. Екранът е разделен на две части: Права (1) и История (2).

В секция Права (1) можете да видите информация за правата на потребителите. Възможните права са Да вижда и Да редактира. Чекбоксовете в края на всеки ред ви позволяват да настройвате правата на потребителите, докато с чекбоксовете най-отгоре давате права на всички потребители.

В секция История (2) виждате промените, които са били правени по правата на потребителите.

Редакция