Създаване / редакция на Фирма

Задължително попълвате полетата:

  • Име bg – Името на фирмарта
  • Държава
  • Населено място

Можете да добавите ЕИК номера и ако сте регистрирани по ДДС, изберете опцията “ДДС номер” и въвеждате и ДДС номера си.

В секция Лице за контакт въвеждате информация за МОЛ-а на фирмата.

В секция Характеристики въвеждате характеристиките на фирмата.

В секция Адрес въвеждате адреса си.

По-надолу ще видите секция Номерации, където трябва да попълните всички полета.

Редакция