Управление на Фирма и Офиси

Фирми

Под фирма се разбира собствено юридическо или физическо лице, от чието име ще се издават документи в системата. Всички системи са с предварително въведена условна фирма и една от първите задачи при настройка на системата е да редактирате информацията с реалната такава за компанията ви. От това зависи правилното генериране на всички документи в системата.

Създаване на фирма

Това става от АДМИНИСТРАЦИЯ > Настройки > Фирми и офиси

В Prim.IO сме позволили работа само с една фирма, въпреки че системата може да работи и с множество фирми. Ако това ви е много необходимо, задължително се свържете с нас на имейл или по телефона за консултация, преди сами да създавате повече от една фирма. Работата в многофирмен режим на една система води след себе си по-сложни казуси, които изискват предварително планиране. Именно затова тази възможност е забранена по подразбиране!

С предварителните настройки в системата идва и предварително настроена “Моята Фирма ООД”, чиито данни задължително трябва да подмените с данните на вашата фирма. За целта натиснете иконата за редакция.

Следва да попълните следните полета:
Моята Фирма ЕООД

Физическо лице Юридическо лице
Статус – оставете празно

Търговец – оставете празно

Холдинг – оставете празно

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Име bg : Моята Фирма ЕООД
Псевдоним
ДДС номер Интрастат Чуждестранна компания
ЕИК
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Малко име bg :
Презиме bg :
Фамилия bg :
Длъжност
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНТАКТИ
Телефон
Факс
Имейл
Бележка
АДРЕС
Офис Данъчен адрес / Основен адрес
Държава
Bulgaria

Област
Пощенски код
Пощенска кутия
Населено място
София
Квартал
Улица
Номер
Блок
Вход
Етаж
Апартамент
Адрес

Настройка на печатни форми на документи

В интерфейса Фирми и офиси се настройват и логата, които се печатат отгоре (хедър) и отдолу (футър) на печатните документи. Необходимо е да качите в системата вашето лого.

Офиси

Към вече създадената фирма има възможност да добавите неограничен брой офиси. Офисите могат да отговарят на реалните ви такива, ако имате някакво териториално разделение,например офис в София, офис в Пловдив, офис, отговарящ за Северна България, за чужбина и т.н. Разделението по офиси не е нужно да е само на териториален принцип, то може да ви е полезно, ако искате да разделите логически дейността си. Например офис за онлайн търговия, офис София- физически магазин, офис Пловдив-производство и т.н.

Офисите носят няколко ползи:

  1. Отделна номерация на документите;
  2. Права какво да се вижда и какво не на база офиси;
  3. Филтри във всяка справка.

Задължително трябва да имате поне един офис. Системата идва с предварително настроен „Централен офис“. Ако той ви е достатъчен, то прескочете тази стъпка в настройките.

Създаване на офис

Това става от АДМИНИСТРАЦИЯ > Настройки > Фирми и офиси
Нов офис се сзъдава от иконата „Добавяне“ след името на фирмата

Даване на права по офиси

След като сте създали вече офиса(ите) към една фирма, важна следваща стъпка е да укажете кой има право да вижда и работи с данните и документите, генерирани в съответния офис.

Това става от АДМИНИСТРАЦИЯ > Настройки > Фирми и офиси
Кликнете върху иконата „Права“

Редакция