Управление на финансови категории

Чрез финансовите категории се организират справките в системата, свързани с приходите и разходите на фирмата. Съответно те се делят на приходни и разходни (разходи за персонал, заплати и пр. ). Имат задължителен характер и всеки документ се обвързва към тях.

Финансовите категории в системата позволяват да си подредите приходите и разходите по различни признаци. Ние отново сме се погрижили и сме заложили базови категории, възможно най-общи за дейността на фирмите. Затова сме маркирали и тази стъпка като незадължителна. Все пак, ако искате да прецизирате по какви признаци да си водите и следите приходите и основно разходите, може да отделите известно време и да настроите категориите.

В Хедъра виждате бутоните Приход, Разход. С тях добавяте приходни и разходни категории.

Можете да извършвате следните действия по списъците:

  • Добавяне - добавяте перо, подтип на вече съществуващо;
  • Редактиране - редактирате перо;
  • Изтриване - изтривате перо.

Редакция