Добавяне / редакция на роля

Добавяето на роли става от Администрация > Настройка > Роли

На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутон Добавяне, който ви позволява да добавите роля.

Добавяне на роля:

(1) Наследник на

Посочвате родителската роля, под която искате да създадете нова роля (къде в йерархията от роли се разполага новата роля). Показват се всички въведени роли в дървовидна структура.

(2)Име на ролята

Въвеждате името на новата роля, свободен тект.

(3)Описание

Въвеждате описание на ролята, свободен текст.

(4)Потребители

Посочвате кои потребители ще участват в ролята чрез маркиране на конкретен потребител и придвижването им в дясното поле чрез стрелките. Изборът на потребител става с двоен клик или със стрелките между двата списъка. В списъка отляво виждате всички потребители, а в списъка отдясно – тези, които сте избрали за ролята.

(5)История

Показва всички промени по ролята.

Редакция