Създаване / редакция на потребител +

Интерфейс за създаване/редакция на потребител. Състои се от следните полета:

Информация за потребител (1)

Тук попълвате:

 • Тип на потребителя* от следните възможности:
  • Неактивен потребител. Той се създава с цел да се отрази служител, който реално няма да работи със системата, но трябва да присъства в различни функционалности за нуждите на компанията. Присъства като избор в различни интерфейси и модули на софтуера. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.
  • Блокиран. Блокираният потребител е със спрени права и не може да се логва в системата. Всичко създадено от него в софтуера присъства като документи, операции, истори. Той присъства като избор в различни интерфейси и модули на софтуера. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.
  • Потребител. Активните потребители са хората, който активно използват фукнционалностите на системата, до които имат достъп. Участва в оперделяне на броя потребители на конкретната фирма.
  • Администратор. Администраторите са ключовите потребители в системата, които имат права да създават потребители, роли и да настройват системата. Обикновено той е потребителят, с който водим комуникация с консултант по внедряване, за това има изключителни права.
 • Потребителско име*

С потрбителското име се логвате в системата, то е лично и не се предоставя на други лица. След потвърждение на създаването на нов потребител, то не може да бъде променено.

 • Парола и потвърждение на паролата

Парола не е задължително за въвеждане поле. Ако не въведете нищо, потребителят ще може да се логне в системата без парола. Това е удобно при първоначално създаване на потребители, но винаги предупреждавайте ползвателите, че първото нещо, което трябва да направят е да си сложат парола, след като се логнат в системата.

 • Начална страница

Може да изберете коя ще е първата страница от системата, която потребителя ще вижда при логване.

Основна информация (2)

В полетата за Основна информация попълвате личните данни на създавания потребител:

 • Малко име*
 • Презиме
 • Фамилия*
 • Телефон
 • eMail
 • Длъжност

Настройки на поща (3)

Настройките не са задължителни и се изполват при работата със Събития и изпращане на документи през системата. Освен тези настройки, трябва да се осигури достъп до съответната мейл система, през която ще се интегрира потребителя да разрешава изпращането на мейли през IMAP/POP3 от трети страни (Enable IMAP and/or POP3; Enable Third-Party Mail Clients).

 • Потребителско име*
 • Парола*
 • Порт* – номер на порт, стандартно 993, 995 или 465 (за IMAP, POP3 или SMTP)
 • Имейл сървър* – адрес на мейл сървър, например smtp.gmail.com
 • Подпис – текст, който ще бъде прикачен най-накрая към изпращаните мейли

Настойки на права и роли (4)

Системата дава възможност да дадете основни права на потребителя още при неговото създаване. Настройките не са задължителни, но може да ги направите чрез съответните табове:

 • Роли. Избирате в коя роля/роли ще бъде поставен потребителя. От това до голяма степен зависи достъпа до информация, интерфейси и какви функции ще може да изпълнява в системата.
 • Офиси. Избирате за кой офис/кои офиси потребителят ще има права да вижда и да работи.
 • Складове. Избирате за кой склад/кои складове потребителят ще има права да вижда, да мести и да бъде МОЛ.
 • Сметки. Избирате за коя сметка или каса/кои сметки или каси потребителят ще има права да вижда, да мести и да бъде МОЛ.
 • POS. Избирате за кои POS-ове потребителят ще бъде търговец.

Редакция и смяна на парола

Може да смените паролата на потребителя по всяко време чрез поставяне на нова в полета Парола и Потвърждение на парола в Информация за потребител (1).

Важно! Потребителското име не може да бъде променяно!

Редакция