Управление на Потребителите

Потребители

https://www.youtube.com/watch?v=vlfkQ6jNxig&feature=youtu.be&ab_channel=PrimSupport

Потребители в Prim.IO са хората (служителите), които работят със ERP системата. Те имат собствени уникално потребителско име и лична парола, чрез които се влизат в системата. Индивидуалните потребителско име и лична парола гарантират, че отделните действия на потребителите( издаване, редакция, анулиране на документи) ще могат да бъдат записани и съответно - проследени в последствие.

По едно и също време един потребител може да е логнат в системата само от едно място! При логване в системата, тя автоматично разлогва всички останали сесии с текущия потребител.

Потребителите се поставят в роли, които са еквиваленти на длъжностите във фирмата. Един потребител може да участва в една, две или в множество роли. От ролята или ролите, в които е поставен потребителя, се определя до голяма степен какъв достъп ще има до различните функционалности на системата. Например, дали ще може да издава финансови документи, дали ще вижда въобще меню Финанси, дали ще може да вижда складовите наличности и т.н. Изключение от това правят правата на материално отговорните лица, които са персонални. Материално отговорни лица се посочват при каси, банкови сметки и складове.

Видовете потребители в системата са следните:

Служебни

Служебните потребители идват инсталирани със системата. Ползват се за служебни функции и не могат да бъдат изтрити. Не участват в определяне на броя потребители на конкретната фирма. 

Администратори

Администраторите са ключовите потребители в системата, които имат права да създават потребители, роли и да настройват системата. Обикновено той е потребителят, с който водим комуникация с консултант по внедряване, за това има изключителни права. 

Активни потребители

Активните потребители са хората, който активно използват фукнционалностите на системата, до които имат достъп. Участва в оперделяне на броя потребители на конкретната фирма. 

Неактивен потребител

Неактивният потребител се създава с цел да се отрази служител, който реално няма да работи със систената, нотрябва да присъства в различни фукнционалности за нуждите на компанията. Присъства като избор в различни интерфейси и модули на софтуера. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.

Блокиран потребител

Блокираният потребител е със спрени права и не може да се логва в системата. Всичко създадено от него в софтуера присъства като документи, операции, истори. Той присъства като избор в различни интерфейси и модули на софтуера. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.

Архивиран потребител

Архивираният потребител е активен потребител със спрени права. Той не използва системата, но всичко създадено от него остава като докумнети, операции, история. Архивираните потребители не участват като избор в интерфейсите на системата. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.

Управление на потребителите в системата

Управлението на потребителите в системата става от:

Администрация > Настройки > Потребители

На екрана виждате Хедър (1), Филтър (2) и Списък (3).

В Хедъра виждате бутон Потребител, който ви позволява да добавите потребител, и бутон, който показва графика на влизацията в системата.

Филтърът ви позволява да търсите:

 • Потребител – конкретен потребител
 • Тип – статусът на потребителя (неактивен/активен/блокиран/администратор)
 • Роля – ролята на потребителя (трябва да изберете от падащото меню)

За да видите резултатите, които искате, трябва да натиснете бутона Търсене, а за да  изчистите Филтъра трябва да натиснете бутона (Х).

В случай че сте избрали да виждате графика на влизанията в системата, Филтърът позволява да потърсите конкретна дата. Графиката ви показва Уникални за ден и Уникални за месец, като можете да скриете информацията, която не желаете да виждате, като клинкете върху нея на легендата.

Списъкът се състои от всички потребители, които сте въвели в системата.

 • Име и Фамилия на потребителя;
 • Последно влизане на потребителя;
 • Тип на потребителя;
 • Длъжност на потребителя;
 • Роли на потребителя;
 • Обекти, свързани с потрбителя;

Можете да извършвате следните действия по списъка:

 • Ограничения – дали потребителя може да работи само със собствени контрагенти;
 • Редакция – редактирате потребител;
 • Вход като – тази бутон ви позволява да влезете в системата като друг потребител;
 • Архивиране – архивирате потребител.
Редакция