Управление на номенклатура

https://youtu.be/cf4os1o9Iw8

Номенклатурата на стоките и услугите, които компанията ви предлага на пазара, е едно от най-важните неща за настройване в системата. За да можете да работите ефективно, трябва бързо и лесно да можете да се ориентирате сред всички позиции и да можете да филтрирате информацията.
За да постигнем това, сме въвели дървовидна структура от групи, в които да се въвеждат отделните артикули, услуги и материали.

На тази страница можете да добавяте и конфигурирате нови артикули, съставни артикули, BOM. Екрана е разделен на четири части: Хедър (1), Табове (2), Филтър (3) и Списък (4).

В Хедъра виждате:

 1. Ако сте в таба Артикули и материали - бутоните Артикул и BOM. С тях добавяте нов Артикул или BOM.
 2. Ако сте в таба Услуги - бутон Услуга. С него добавяте нова услуга
 3. Ако сте в таба Други - Операция и Системен артикул. С тях добавяте нова операция или системен артикул.

В дясната част на Хедъра виждате четири сини бутона, с които можете:

 • Покажи архивирани - да видите архивираните артикули и материали;
 • Свали бланка - да свалите бланка;
 • Импорт от xls - да импортирате от xls;
 • Индексиране - да индексирате.

Артикули и материали

По подразбиране системата показва само най-използваните колони в Списъка.

Колона Описание
Код Код на артикула
Име Име на артикула
Цена Цена на артикула

Системата може да ви даде допълнителна информация за артикулите и материалите. (Код на доставчик, Описание, Група, Тип, Тип на контрола, Срок на годност, Мерни единици, Статус). Съответната колона се появява в списъка щом изберете желаната характеристика. Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Рецепта - редактирате рецептата за производство и добавяте артикули;
 • Аналози - създавате аналози и свързани артикули;
 • Редакция - редактирате артикула;
 • Промяна на статуса - може да бъде активен/архивиран.

Услуга

Абсолютно аналогично на Артикули и материали.

Други

Абсолютно аналогично на Артикули и материали с разликата, че можете да изтривате ред.

Редакция