Управление на начини на плащане

Конфигурация на възможните начини на плащане, които използвате. Ако имате само онлайн продажби, например, няма да ви е нужен начин на плащане в брой, а по банков път, с наложен платеж, с пощенски паричен превод (ППП) и т.н. Аналогично, ако имате само физически магазин, то няма да имате нужда от наложен платеж или ППП, а само от плащане в брой или с карта.

Нов начин на плащане
Код

Име
Вид

  • Плащане в брой
  • Банков превод

Отложено
Използва се при плащане ФУ
ФУ код Задължително поле
–––––––––––

https://www.youtube.com/watch?v=nmUBiLGEVds&ab_channel=PrimSupport

Този интерфейс ви позволява да добавяте начини на плащане. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте начин на плащане. 

Списъкът се състои от всички начини на плащане, които сте въвели.

Колона Описание
Име Име на начин на плащане
Вид Вид на начин на плащане
Код Код на начин на плащане

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Редактиране - редактирате начин на плащане;
  • Архивиране/Активиране - архивирате/активирате начин на плащане;
  • Изтриване - изтривате начин на плащане.

Редакция