Управление на мерни единици

https://youtu.be/UeEWSB7YIPo

На тази страница можете да добавяте мерни единици. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте нова мерна единица.

Списъкът се състои от всички мерни единици, които сте въвели в системата

Колона Описание
Код Код на мерна единица
Име Име на мерната единица
Мярка Съкращението, с което използвате мерната единица

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Редакция - редактирате рецептата;
  • Изтриване - изтривате рецептата.

Редакция