Управление на категории и характеристики

https://www.youtube.com/watch?v=49ehktfRC6o

Тази страница ви позволява да добавяте и конфигурирате нови групи. На екрана виждате Хедър (1), Табове (2) и Списък (3).

В Хедъра виждате бутоните Преиндексиране, Група артикули, Група услуги, Група операции, Характеристика и Номенклатира. С тях добавяте групи, характеристики и номенклатури.

Групи артикули

Групите ви позволяват да подредите в дървовидна структура номенклатурата си от стоки и услуги. Добре подредената и организирана номенклатура ще спести много време на всички във фирмата. Групите изпълняват още една важна задача. Те са нивото, на което може да добавяте допълнителни характеристики на артикулите, материалите и услугите. 

Колона Описание
Код Код на групата
Име Име на групата
Позиция Позиция спрямо другите групи
Характеристики Характеристики на групата

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Добавяне - добавяте подгрупа;
  • Редакция - редактирате група;
  • Изтриване - изтривате група.

Групи услуги

Абсолютно аналогично на групи артикули

Групи операции 

Абсолютно аналогично на групи артикули

Характеристики

Колона Описание
Код Код на характеристиката
Име Име на характеристиката
Тип Тип на характеристиката
Управляваща характеристика Да / Не
Дефиниция Поле за допълнително уточнение

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Стрелки - променяте позицията на дадена характеристика;
  • Редакция - редактирате характеристика;
  • Изтриване - изтривате характеристика.

Номенклатури

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Добавяне - добавяте елементи към номенклатура;
  • Редакция - редактирате номенклатура;
  • Изтриване - изтривате номенклатура.

Освен при създаване на характеристики за артикулите и материалите, номенклатури се използват и на много други места в системата. Затова сме създали механизъм за въвеждането и управлението им.

Редакция