Управление на валути

https://www.youtube.com/watch?v=fbkphL4EwWM&ab_channel=PrimSupport

Задължително трябва да въведете:

 • Код - задължително трябва да окажете международния код на валутата по ISO 4217! По този начин курсът на валутата ще може да се ъпдейтва автоматично.
 • Име - Тук трябва да впишете и конкретното име на валутата.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

https://www.youtube.com/watch?v=fbkphL4EwWM&ab_channel=PrimSupport

Интерфейс за управление на използваните в системата валути и техните курсове.

На екрана виждате Хедър (1), Табове (2) и Списъци (3) валути, валутни курсове и типове валутни курсове.

В Хедъра (1) виждате бутоните Валута, Валутен курс и Тип курс, с които добавяте валута, валутен курс и тип курс. Можете да обновите текущ фиксинг от БНБ или за определен период.

Валути

Номенклатура използвани валути. Можете да извършвате следните действия по списъка:

 • "БНБ" - В момента, в който сте създали вече нова валута, следващата стъпка е да синхронизирате курса. За целта ползваме информация от БНБ.
 • Редакция - редактирате валута
 • Изтриване - изтривате валута;
 • Архивиране/Активиране - архивирате / активирате валута.

В системата предварително са настроени BGN, EUR и USD. Има смисъл да добавите друга валута, само ако ще имате такива транзакции.

Валутни курсове

 Можете да извършвате следните действия по списъка:

 • Добавяне + - Въвеждане на валутен курс с конкретна стойност за всяка валута.
 • Реакция - редактирате валутен курс;
 • Изтриване - изтривате валутен курс;
 • Архивиране/Активиране - архивирате/активирате валутен курс.

Фиксинг - задължителен валутен курс. Използва се във всички модули за съхранение на курсовете на валутите спрямо тези на БНБ.

Типове валутни курсове

Типовете валутни курсове служат за.

 Можете да извършвате следните действия по списъка:

 • Реакция - редактирате тип валутен курс;
 • Изтриване - изтривате тип валутен курс;
 • Архивиране/Активиране - архивирате/активирате тип валутен курс.

Фиксинг - задължителен служебен тип валутен курс. Използва се във всички модули за съхранение на курсовете на валутите спрямо тези на БНБ.

Забележка: други Валутни курсове и Типове валутни курсове има смисъл да бъдат създавани само ако в конкретната имплементация на PRIM има разработена специфична функционалност, която изисква създаването им.

Редакция