Управление на брандове

https://youtu.be/2K7rxcs_0BE

Интерфейс за управление на брандове.

На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2). Нов бранд създавате от бутона Добавяне

Списъкът се състои от всички брандове, които сте въвели в системата.

Колона Описание
ID ID на бранд
Код Код на бранд
Име Име на бранд

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Редакция - редактирате бранд;
  • Изтриване - изтривате бранд.

Брандовете са най-често марките на продуктите, които продавате. Например: Cocosolis, Nivea, Loreal, Palmolive, Sony, Samsung, LG, Philips и т.н.

Редакция