Операции по потребители

Интерфейс за подробна история за всички операции и издадени документи, извършвани от потребителите на системата. Състои се от Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) е името на справката и бутон за скриване/показване на филтъра.

Филтър (2)

Филтърът (2) управлява данните в Резултатa (3) и имате следните възможности за филтриране и управление на данните:

ФилтърОписание
Резултат– Изглед Операции
– Изглед Редове от операции
– Изглед Количества
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат операциите. Работи по дата на създаване на операция. Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички операции до днешна дата, от първата въведена в системата, независимо с каква дата е тя.
От дата – до датаФилтрирате по конкретни дати или период, според които да ви се покажат операциите.
Покажи поУказвате как искате да изглежда Резултата:
– Операции ( ще покаже колони с отделни операции)
– Групи операции ( ще обедини отделните операции в Продажби, Поръчки, Логистика, Склад, Финанси и Паричен поток)
Изключи операциите без движениеПремахва всички операции, по които няма движение.
Изключи служителите без операцииПремахва всички служители от списъка, които не са направили нито една операция.

Резултат (3)

Намерените документи/редове от документи според зададените критерии от Филтъра може да видите в Списъка (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат.

  • При избран Изглед Операции, резултатът съдържа брой направени операции от конкретен потребител. Всеки ред, съдържащ числа, е линк към списък с операциите, които го сформират.
  • При избран Изглед Редове от операции, резултатът съдържа брой на редовете от създадените операции. Всеки ред, съдържащ числа, е линк към списък с редовете и операциите, които го сформират.
  • При избран Изглед Количества, резултатът показва сумирани количествата в направените операции. Всеки ред, съдържащ числа, е линк към списък с операциите, които го сформират.
Редакция