История на операциите

Интерфейс за подробна история за всички операции и издадени документи, извършвани от потребителите на системата. Използва се за справка кой потребител, кога и какъв документ е въвеждал, редактирал, изтривал или анулирал. Състои се от Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) е името на справката и бутон за скриване/показване на филтъра.

Филтър (2)

Филтърът (2) управлява данните в Резултатa (3) и имате следните възможности за филтриране на данните:

ФилтърОписание
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат операциите. Работи по дата на създаване на операция. Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички оферти до днешна дата, от първата въведена оферта в системата, независимо с каква дата е тя.
От дата – до датаФилтрирате по конкретни дати или период, според които да ви се покажат операциите.

Тип документФилтрирате по тип на създадения документ.
Служител Филтрирате по служител, извършил операциите.
От типФилтрирате по „от тип“ на обекта на документа- може да е от склад/контрагент/фирма и т.н.
До типФилтрирате по „до тип“ на обекта на документа- може да е от склад/контрагент/фирма и т.н.

Резултат (3)

Резултатът (3) е списък със задачи на база критериите, които сте посочили във Филтъра (2), със следните колони:

КолонаОписание
ДатаСистемно ID на задачата.
СъбитиеПоказва какво се е случило с документа- създаване, редакция, анулиране, изтриване.
АвторПоказва кой потребител е извършил действието по документа.
Тип документПоказва типа на документа.
ДокументПоказва номера на документа.
ДатаПоказва дата на документа
ОтПоказва от кой обект е документа.
ДоПоказва до кой обект е документа.
ВалутаПоказва валута на документа.
СумаПоказва сума на документа.
Отваря досие на документа.
Редакция