Досие на събитие

Досието на събитието ви дава цялата информация, въдедена при създаване на събитието и редакциите му.  Екранът е разделен на няколко секции: Основна информация (1), Допълнителни параметри (2), История на събитието (3) и Бутони (4)

Основна информация (1)

ПолеОписание
ТипПоказва какъв е типът на събитието
ДатаПоказва датата на събитието
ПланираноПоказва дали събитието било планирано
Дата напомнянеПоказва на коя дата е била избрана за напомняне
Напомняне свързаните лицаПоказва дали са включени напомняния на свързаните лица.
Публично събитиеПоказва събитието в създадено като публично и всеки в системата има достъп до него ( в досието на контрагента или в справката със събития).
ТемаТема на събитието
ОписаниеОписание на събитието
ТелефонТелефон
eMailИмейл
КонтрагентПоказва с кой контрагент е свързано събитието.

Допълнителни параметри (2)

Свързани лица

Полето показва кои потребители са посочени като свързани лица. Свързани лица в събитието са тези потребители, които по някакъв начин участват в него – дали на тях ще е възложено да направят телефонното обаждане, да напишат мейла или ще участват в срещата. Те получават нотификация за събитието, както и напомняне за него, ако е включено Напомняне на свързаните лица.

Прикачени файлове

Prim.IO дава възможност да се прикачват неограничен брой файлове в различни формати към събитието. Всички свързани лица, създателят на събитието и всички потребители в системата (ако събитието е публично) могат да виждат и да изтеглят прикачените файлове с бутон Свали.

Интерфейсът за прикачените файлове е универсален и с него се работи по един и същ начин, независимо къде се намира- подробна информация за него може да прочетете тук.

Свързани документи

В събитието може да бъдат прикачени и документи от системата, свързани с контрагента на събитието. Може да се разгледат досиетата на документите Инфо в края на реда.

История на събитието (3)

Историята помага за по-лесно проследяване на правените промени по събитието, както и добавените коментари. Редакциите и коментарите се записват автоматично с дата, час и потребител. В полето се намира и бутонът за добавяне на нов коментар към събитието.

Бутони (4)

Най-долу в досието са възможните действия, които може да извършите по събитието:

  • Прикючи – приключва на събитието. Сменя статуса на събитието от активен на приключен.
  • Редакция – отваря за редакция събитието.
  • Изтриване- изтрива събитието.
  • Затвори – затваря досието на събитието и ви връща в предишния интерфейс.

Редакция