Добавяне / редакция на тип събитие

Интерфейс за добавяне/ редакция на тип събитие. Състои се полета за конфигурация на типа (1):

В поле Код попълвате в свободен текст кода на събитието, например MAIL, CALL и т.н. Не е задължително поле.

В поле Тип събитие попълвате името на събитието в свободен текст, например „Обаждане“, „Среща“ и т.н. Полето е задължително за попълване.

В Позиция посочвате числова стойност, с която определяте на кое място ще ви се появи новия запис в списъците. Например 1, 5, 10, 15, като най-малката стойност се визуализира първа. Полето е задължително.

От лентата с цветове може да изберете цвят, с който да различавате събитието. Изборът не е задължителен.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция