Типове Събития

За всеки контрагент имате възможност да описвате различни събития. Това помага да остава следа от комуникацията с клиента, особено в организации, в които работят множество търговци. В системата имате съзможност да настроите различни типовете събития, които имат смисъл за вашата организация.

Тази страница ви позволява да създавате и организирате типове събития. Екранът е разделен на две части: Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра (1) виждате бутон Тип събитие  , с който можете да добавите нов тип събитие.

Списъкът (2) се състои от различните типове събития, които сте въвели в системата. 

КолонаОписание
КодКод на тип събитие
Име Име на тип събитие
СтатусАктивно / Архивирано

Може да извършвате следните действия по списъка:

  • Стрелки – променяте позиция на дадено събитие;
  • Редакция – редактирате събитие;
  • Архивиране/Активиране – архивирате/активирате събитие.
Редакция