Добавяне/Редакция на статуси по контрагенти

Интерфейс за добавяне/ редакция на статус на контрагенти. Състои се от следните полета (1):

В поле Код попълвате в свободен текст кода на статуса. Полето е задължително за попълване.

В поле Статус попълвате името на статуса в свободен текст. Полето е задължително за попълване.

В Позиция посочвате числова стойност, с която определяте на кое място ще ви се появи новия запис в списъците. Например 1, 5, 10, 15, като най-малката стойност се визуализира първа. Полето е задължително.

От лентата с цветове може да изберете цвят, с който да различавате контрагентите. Когато асоциирате даден клиент с определен статус, той ще бъде оцветен в него в списъка с Контрагенти. Изборът не е задължителен.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция