Добавяне / Редакция на характеристика на контрагент

Интерфейс за добавяне на характеристика на контрагент. Състои се от следните полета:

Код (1)

Поле за код, моля използвайте кратки кодове на латиница. Полето е задължително. 

Тип на характеристиката (2)

Избирате какъв ще е типа на създаваната характеристика. Полето е задължително. 

 • Текст – текстово поле
 • TextArea – голямо тесктово поле за по-дълъг текст
 • Число – число
 • Дата – избор на дата
 • Checkbox – създава характеристика от вид “Да”/“Не”
 • Номенклатура – номенклатурата е може би най-често използваният елемент. Номенклатурите са сет от предварително зададени стойности – например цветове, размери, вид материал и т.н. Като изберете този елемент трябва да изберете и конкретната номенклатура, която ще използвате.
 • Контрагент – позволявя да изберете контрагент (клиент, доставчик и т.н.) към артикула
 • Файл – позволява прикачване на файл към артикула
 • Картинка – позволява избор наснимка/картинка към артикула
 • Избираема картинка – системна характеристика. Управлява се от внедрители
 • С пакет – системна характеристика. Управлява се от внедрител

Име (3)

Попълвате име на характеристиката в свободен текст. Полето е задължително. 

Дефиниция (4)

Попълвате описание на характеристиката в свободен текст. Полето не е задължително. 

За да създадете характеристика тряба да натиснете бутона Потвърди.

Редакция