Добавяне / редакция на тип контрагент

Интерфейс за добавяне/редакция на тип контрагент. Състои се от следните полета:

Данни (1)

В полетата за данни попълвате:

  • Подреждане- числовата стойност, която опоределя позицията на нови тип контрагент в списъка с останалите типове. Ако не попълните полето Позиция, то автоматично отива на 0.
  • Наследник на- попълвате чии наследник ще е новия тип контрагент, ако не е предварително избран.
  • Характеристики- избирате от вече въведените характеристики към типовете контрагенти. Не е задължително за избиране.

Код (2)

Попълвате кода на новия тип контрагент, моля използвате кратки кодове на латиница.

Име (3)

Попълвате името на новия тип контрагент в свободен текст.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция