Добавяне на статус на задачи

Интерфейс за добавяне/ редакция на статус на задача. Състои се полета за конфигурация на типа (1):

В поле Код попълвате в свободен текст кода на статуса. Полето е задължително за попълване.

В поле Име попълвате името на статуса в свободен текст. Полето е задължително за попълване.

В Позиция посочвате числова стойност, с която определяте на кое място ще ви се появи новия запис в списъците. Например 1, 5, 10, 15, като най-малката стойност се визуализира първа. Полето е задължително.

С чекър „Използва се“ маркирате статуса като активен. Ако не сложите чекър, статусът на задачата няма да бъде достъпен за потребителите.

От лентата с цветове може да изберете цвят, с който да различавате статуса. Изборът не е задължителен.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция