Статуси Задачи

Интерфейс за конфигурнация на статуси на задачите. Състои се от Хедър (1) и Списък (2):

В Хедъра (1) е бутона, с който може да добавите нов статус на задача.

В Списъка (2) се показват всички вече въведени статуси на задачите. Таблицата се състои от следните колони и няколко бутона за действия:

КолонаОписание
Придвижва избрания статус към по-горна позиция.
Придвижва избрания статус към по-долна позиция.
ЦвятПоказва конфигурирания цвят на статуса.
КодКод на статуса.
ИмеИме на статуса.
Отваря за интерфейс за редакция на статуса.
/ Архивира активен статус или активира вече архивиран такъв.
Изтрива избрания статус от системата.
Редакция